Tôi ơi đừng tuyệt vọng!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tôi ơi đừng tuyệt vọng!
  • Mã ISBN: 978-604-55-5404-3
  • Tác giả: Hiroki Kashiragi
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VH&TT AZ Việt Nam, TH sách Mintbooks.Số 50, đường 5, TTF361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
  • Nơi in: in Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/03/2020

Thông tin về sách: Tôi ơi đừng tuyệt vọng!

Về tác giả: Hiroki Kashiragi

Tìm mua sách nếu có bán: