Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm
  • Mã ISBN: 978-604-56-7346-1
  • Tác giả: Mạt Na Đại Thúc
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Châm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam; 50, Đường 5, Tập thể F361, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm

Về tác giả: Mạt Na Đại Thúc

Tìm mua sách nếu có bán: