Tôi yêu Việt Nam (Ấn phẩm dành tặng khách hàng) – Tập 01 năm 2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tôi yêu Việt Nam (Ấn phẩm dành tặng khách hàng) – Tập 01 năm 2020
  • Mã ISBN: 978-604-9957-70-3
  • Tác giả: Honda (The power of Dream) Safety – VietNam
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Bùi Thị Phương Thúy
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần Hợp tác và Phát triển Truyền Thông NBNnĐịa chỉ: 783 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp phố Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP in Hoàng Dũng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/05/2020

Thông tin về sách: Tôi yêu Việt Nam (Ấn phẩm dành tặng khách hàng) – Tập 01 năm 2020

Về tác giả: Honda (The power of Dream) Safety – VietNam

Tìm mua sách nếu có bán: