Tôi yêu Việt Nam (Ấn phẩm dành tặng khách hàng – Tập 03 năm 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tôi yêu Việt Nam (Ấn phẩm dành tặng khách hàng – Tập 03 năm 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9888-98-4
  • Tác giả: Honda (The power of Dream) Safety – VietNam
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần Hợp tác và Phát triển Truyền Thông NBNnĐịa chỉ: 783 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nơi in: Cty CP TM và in Hoàng Dũng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Tôi yêu Việt Nam (Ấn phẩm dành tặng khách hàng – Tập 03 năm 2019)

Về tác giả: Honda (The power of Dream) Safety – VietNam

Tìm mua sách nếu có bán: