Tôn giáo học và khảo cổ học tôn giáo ở Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tôn giáo học và khảo cổ học tôn giáo ở Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-54-6241-6
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Thị Bích Hằng, Lô số 10, khu nhà LK 628 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và Truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Tôn giáo học và khảo cổ học tôn giáo ở Việt Nam

Về tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn

Tìm mua sách nếu có bán: