Tôn giáo và phát triển bền vững

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tôn giáo và phát triển bền vững
  • Mã ISBN: 978-604-9936-58-6
  • Tác giả: Đỗ Lan Hiền, Vũ Mai Hiên (tuyển chọn và hiệu đính)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Thơm
  • Đối tác liên kết: Tác giả: Viện Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo
  • Nơi in: Cty TNHH in và TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/07/2020

Thông tin về sách: Tôn giáo và phát triển bền vững

Về tác giả: Đỗ Lan Hiền, Vũ Mai Hiên (tuyển chọn và hiệu đính)

Tìm mua sách nếu có bán: