Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” (1975-2016)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” (1975-2016)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5581-3
  • Tác giả: Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Thiết
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in QK9
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” (1975-2016)

Về tác giả: Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Tìm mua sách nếu có bán: