Tổng tập đề thi OLYMPIC 30 tháng 4 Lịch sử 10 (Từ 2014 đến 2018)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tổng tập đề thi OLYMPIC 30 tháng 4 Lịch sử 10 (Từ 2014 đến 2018)
  • Mã ISBN: 978-604-9860-76-8
  • Tác giả: Ban tổ chức kì thì
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Tống Thị Thanh Huyền
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Tổng tập đề thi OLYMPIC 30 tháng 4 Lịch sử 10 (Từ 2014 đến 2018)

Về tác giả: Ban tổ chức kì thì

Tìm mua sách nếu có bán: