Trái cây đại chiến Zombie 17: Bờ biển Caribe

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trái cây đại chiến Zombie 17: Bờ biển Caribe
  • Mã ISBN: 978-604-56-7492-5
  • Tác giả: Truyện: Cát Băng | Tranh: Tâm Truyền Kỳ
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Hải Yến
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Huy Hoàng – 110D Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH PT Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Trái cây đại chiến Zombie 17: Bờ biển Caribe

Về tác giả: Truyện: Cát Băng | Tranh: Tâm Truyền Kỳ

Tìm mua sách nếu có bán: