Trái cây đại chiến Zombie – Thế giới khủng long Tập 9: Trên đảo khủng long

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trái cây đại chiến Zombie – Thế giới khủng long Tập 9: Trên đảo khủng long
  • Mã ISBN: 978-604-56-6152-9
  • Tác giả: Tiếu Giang Nam
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Hải Yến
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần văn hóa Huy Hoàng – 110D, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/12/2019

Thông tin về sách: Trái cây đại chiến Zombie – Thế giới khủng long Tập 9: Trên đảo khủng long

Về tác giả: Tiếu Giang Nam

Tìm mua sách nếu có bán: