Trái tim độc ác

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trái tim độc ác
  • Mã ISBN: 978-604-9924-93-4
  • Tác giả: Chelsea Cain
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh, Số 9, ngõ 34 xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty Thuận phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/06/2020

Thông tin về sách: Trái tim độc ác

Về tác giả: Chelsea Cain

Tìm mua sách nếu có bán: