Trái tim quả đất

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trái tim quả đất
  • Mã ISBN: 978-604-72-4509-3
  • Tác giả: Sơn Tùng
  • Nhà xuất bản: Công an nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoài Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Trái tim quả đất

Về tác giả: Sơn Tùng

Tìm mua sách nếu có bán: