Trần Thủ Độ (tiểu thuyết lịch sử, bìa mềm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trần Thủ Độ (tiểu thuyết lịch sử, bìa mềm)
  • Mã ISBN: 978-604-9968-88-4
  • Tác giả: Trần Thanh Cảnh
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: LK với Công ty TNHH Xuất bản và Truyền thông BestBooks Việt Nam – Xóm Ngã Tư, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/06/2020

Thông tin về sách: Trần Thủ Độ (tiểu thuyết lịch sử, bìa mềm)

Về tác giả: Trần Thanh Cảnh

Tìm mua sách nếu có bán: