Trang phục của người Hà Nhì Hoa ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trang phục của người Hà Nhì Hoa ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
  • Mã ISBN: 978-604-907-253-6
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Phương Thảo, Vũ Hồng Nhi (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Sân khấu
  • Biên tập viên: Tạ Kim Cương
  • Đối tác liên kết: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Nơi in: in Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Trang phục của người Hà Nhì Hoa ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Về tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Phương Thảo, Vũ Hồng Nhi (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: