Trạng Quỷnh (Tập 11: Tế sao)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trạng Quỷnh (Tập 11: Tế sao)
  • Mã ISBN: 978-604-52-7531-3
  • Tác giả: Kim Khánh
  • Nhà xuất bản: Đồng Nai
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hồng Tươi
  • Đối tác liên kết: Hiệu sách 270 – 422A Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, TP. HCM.
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/03/2020

Thông tin về sách: Trạng Quỷnh (Tập 11: Tế sao)

Về tác giả: Kim Khánh

Tìm mua sách nếu có bán: