Trăng rụng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trăng rụng
  • Mã ISBN: 978-604-9894-19-0
  • Tác giả: Thiên Kim
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/ Đc: tp Việt Trì, Phú Thọ
  • Nơi in: XN in NXB Văn hóa dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Trăng rụng

Về tác giả: Thiên Kim

Tìm mua sách nếu có bán: