Tranh cảnh báo nguy hiểm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh cảnh báo nguy hiểm
  • Mã ISBN: 978-604-0-21062-3
  • Tác giả: Hồng Thu – Trần Thị Thu Hoà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Khu công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/04/2020

Thông tin về sách: Tranh cảnh báo nguy hiểm

Về tác giả: Hồng Thu – Trần Thị Thu Hoà

Tìm mua sách nếu có bán: