Tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi nhận biết và làm quen với chữ cái

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi nhận biết và làm quen với chữ cái
  • Mã ISBN: 978-604-0-21948-0
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng, Phan Lan Anh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi nhận biết và làm quen với chữ cái

Về tác giả: Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng, Phan Lan Anh

Tìm mua sách nếu có bán: