Tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi khám phá khoa học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi khám phá khoa học
  • Mã ISBN: 978-604-0-21953-4
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Giang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Minh Tâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi khám phá khoa học

Về tác giả: Nguyễn Thanh Giang

Tìm mua sách nếu có bán: