Tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi khám phá khoa học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi khám phá khoa học
  • Mã ISBN: 978-604-0-17444-4
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Giang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi khám phá khoa học

Về tác giả: Nguyễn Thanh Giang

Tìm mua sách nếu có bán: