Tranh hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi tập tạo hình (Theo Chương trình giáo dục mầm non)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi tập tạo hình (Theo Chương trình giáo dục mầm non)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16829-0
  • Tác giả: Đặng Lan Phương, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phùng Thị Tường
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Hồng Mát
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp Bản đồ 1 – CN Công ty TNHH MTV trắc địa Bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Tranh hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi tập tạo hình (Theo Chương trình giáo dục mầm non)

Về tác giả: Đặng Lan Phương, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phùng Thị Tường

Tìm mua sách nếu có bán: