Tranh hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cái (Theo Chương trình giáo dục mầm non) – Quyển 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cái (Theo Chương trình giáo dục mầm non) – Quyển 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-17358-4
  • Tác giả: Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Oanh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hồng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp bản đồ 1 – CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Tranh hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cái (Theo Chương trình giáo dục mầm non) – Quyển 1

Về tác giả: Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Oanh

Tìm mua sách nếu có bán: