Tranh hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình (Dành cho giáo viên lớp 3 – 4 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình (Dành cho giáo viên lớp 3 – 4 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21038-8
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Hương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Tranh hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình (Dành cho giáo viên lớp 3 – 4 tuổi)

Về tác giả: Nguyễn Thanh Hương

Tìm mua sách nếu có bán: