TRANH KÝ HỌA/ SKETCHES BY- NGÔ MẠNH LÂN NÉT THỜI GIAN/ STROKES OF TIME

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TRANH KÝ HỌA/ SKETCHES BY- NGÔ MẠNH LÂN NÉT THỜI GIAN/ STROKES OF TIME
  • Mã ISBN: 978-604-78-7720-1
  • Tác giả: Ngô Mạnh Lân
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Cồ Thanh Tuấn
  • Đối tác liên kết: Ngô Mạnh Lân – Số 1/38 ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP Phát triển thương hiệu Trần Gia
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: TRANH KÝ HỌA/ SKETCHES BY- NGÔ MẠNH LÂN NÉT THỜI GIAN/ STROKES OF TIME

Về tác giả: Ngô Mạnh Lân

Tìm mua sách nếu có bán: