Tranh Tết: Nét tinh hoa truyền thống Việt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh Tết: Nét tinh hoa truyền thống Việt
  • Mã ISBN: 978-604-77-5536-3
  • Tác giả: Trang Thanh Hiền
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách Thái Hà – Số 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: Cty CP In Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Tranh Tết: Nét tinh hoa truyền thống Việt

Về tác giả: Trang Thanh Hiền

Tìm mua sách nếu có bán: