Tranh truyện cổ tích Việt Nam – Vua heo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh truyện cổ tích Việt Nam – Vua heo
  • Mã ISBN: 978-604-55-5881-2
  • Tác giả: Nguyễn Như Quỳnh (biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH In thương mại Tuấn Việt. Số 47, Ngõ 176, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: in TM Tuấn Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Tranh truyện cổ tích Việt Nam – Vua heo

Về tác giả: Nguyễn Như Quỳnh (biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: