Tranh truyện dân gian Việt Nam – Chiếc hũ thần

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh truyện dân gian Việt Nam – Chiếc hũ thần
  • Mã ISBN: 978-604-2-15906-7
  • Tác giả: Phạm Ngọc Tuấn – Hiếu Minh
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phầm hà nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/06/2020

Thông tin về sách: Tranh truyện dân gian Việt Nam – Chiếc hũ thần

Về tác giả: Phạm Ngọc Tuấn – Hiếu Minh

Tìm mua sách nếu có bán: