Tranh truyện dân gian Việt Nam – Chú bé thông minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh truyện dân gian Việt Nam – Chú bé thông minh
  • Mã ISBN: 978-604-2-14328-8
  • Tác giả: Lê Minh Hải – Hồng Hà
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in và Văn Hóa Phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/12/2019

Thông tin về sách: Tranh truyện dân gian Việt Nam – Chú bé thông minh

Về tác giả: Lê Minh Hải – Hồng Hà

Tìm mua sách nếu có bán: