Tranh truyện Ehon Nhật Bản: Tớ yêu cơ thể mình 3: Những điều thú vị về giấc ngủ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh truyện Ehon Nhật Bản: Tớ yêu cơ thể mình 3: Những điều thú vị về giấc ngủ
  • Mã ISBN: 978-604-2-18126-6
  • Tác giả: Lời: La ZOO/ Tranh: Masayuki Sebe
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/06/2020

Thông tin về sách: Tranh truyện Ehon Nhật Bản: Tớ yêu cơ thể mình 3: Những điều thú vị về giấc ngủ

Về tác giả: Lời: La ZOO/ Tranh: Masayuki Sebe

Tìm mua sách nếu có bán: