Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Lý Thường Kiệt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Lý Thường Kiệt
  • Mã ISBN: 978-604-2-12498-0
  • Tác giả: Minh Hiếu – Tạ Huy Long
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/12/2019

Thông tin về sách: Tranh truyện lịch sử Việt Nam: Lý Thường Kiệt

Về tác giả: Minh Hiếu – Tạ Huy Long

Tìm mua sách nếu có bán: