TRẺ EM LÀ THIÊN TÀI (Tủ sách Giáo dục Shichida Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TRẺ EM LÀ THIÊN TÀI (Tủ sách Giáo dục Shichida Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn)
  • Mã ISBN: 978-604-58-9685-3
  • Tác giả: Giáo sư Makoto Shichida – Minh họa: Brainworks Studio
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Liên
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: TRẺ EM LÀ THIÊN TÀI (Tủ sách Giáo dục Shichida Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn)

Về tác giả: Giáo sư Makoto Shichida – Minh họa: Brainworks Studio

Tìm mua sách nếu có bán: