Tri thức bách khoa. Bạn biết gì về thế giới quanh ta

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tri thức bách khoa. Bạn biết gì về thế giới quanh ta
  • Mã ISBN: 978-604-918-968-5
  • Tác giả: Lê Quang
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Thái Thành Nhân
  • Đối tác liên kết: Ông Lê Minh Quang, TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định. Hiện nay: C16/12D1, ấp 4B xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in Phúc Lợi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Tri thức bách khoa. Bạn biết gì về thế giới quanh ta

Về tác giả: Lê Quang

Tìm mua sách nếu có bán: