Tri thức trong lòng bàn tay – Bách khoa thiếu nhi Động vật có vú (Pocket Eyewitness Mammals)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tri thức trong lòng bàn tay – Bách khoa thiếu nhi Động vật có vú (Pocket Eyewitness Mammals)
  • Mã ISBN: 978-604-56-7075-0
  • Tác giả: DK
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Ngô Thị Thu Ngần
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng. Địa chỉ 200 B3 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Tri thức trong lòng bàn tay – Bách khoa thiếu nhi Động vật có vú (Pocket Eyewitness Mammals)

Về tác giả: DK

Tìm mua sách nếu có bán: