Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc
  • Mã ISBN: 978-604-9808-81-4
  • Tác giả: Nguyễn Văn Khánh
  • Nhà xuất bản: Tri thức
  • Biên tập viên: Phạm Tuyết Nga
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam – 44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
  • Nơi in: CTCP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc

Về tác giả: Nguyễn Văn Khánh

Tìm mua sách nếu có bán: