Trí tuệ nhân tạo với pháp luật và quyền con người (Sách tham khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trí tuệ nhân tạo với pháp luật và quyền con người (Sách tham khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-81-1585-2
  • Tác giả: Đại học Quốc gia Hà Nội – Chương trình đào tạo thạc sĩ pháp luật về quyền con người, Khoa Luật, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – PGS.TS. Vũ Công Giao – TS. Mai Văn Thắng (Đồng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Tư Pháp
  • Biên tập viên: Quách Văn Dương
  • Đối tác liên kết: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty cp in KHCN mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Trí tuệ nhân tạo với pháp luật và quyền con người (Sách tham khảo)

Về tác giả: Đại học Quốc gia Hà Nội – Chương trình đào tạo thạc sĩ pháp luật về quyền con người, Khoa Luật, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – PGS.TS. Vũ Công Giao – TS. Mai Văn Thắng (Đồng chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: