Trí tuệ xúc cảm – ứng dụng trong công việc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trí tuệ xúc cảm – ứng dụng trong công việc
  • Mã ISBN: 978-604-65-4142-4
  • Tác giả: Daniel Goleman
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thanh Hòa
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Trí tuệ xúc cảm – ứng dụng trong công việc

Về tác giả: Daniel Goleman

Tìm mua sách nếu có bán: