TRIẾT LÝ LÃNH ĐẠO PARK HANG SEO (Kỷ luật sắt đá, chiến lược khoa học và trái tim đồng cảm)/ “Ấn phẩm đặc biệt chào mừng chức vô địch SEA Games lịch sử của đội tuyển Việt Nam”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TRIẾT LÝ LÃNH ĐẠO PARK HANG SEO (Kỷ luật sắt đá, chiến lược khoa học và trái tim đồng cảm)/ “Ấn phẩm đặc biệt chào mừng chức vô địch SEA Games lịch sử của đội tuyển Việt Nam”
  • Mã ISBN: 978-604-9885-47-1
  • Tác giả: Han Jun
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Trương Hữu Thắng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: CTy CP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: TRIẾT LÝ LÃNH ĐẠO PARK HANG SEO (Kỷ luật sắt đá, chiến lược khoa học và trái tim đồng cảm)/ “Ấn phẩm đặc biệt chào mừng chức vô địch SEA Games lịch sử của đội tuyển Việt Nam”

Về tác giả: Han Jun

Tìm mua sách nếu có bán: