Triết lý S.U.M.O. – Nói hay thổi bay thế giới – Truyền cảm hứng và lôi cuốn khán giả S.U.M.O. – How to speak so people really listen

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Triết lý S.U.M.O. – Nói hay thổi bay thế giới – Truyền cảm hứng và lôi cuốn khán giả S.U.M.O. – How to speak so people really listen
  • Mã ISBN: 978-604-74-4238-6
  • Tác giả: Paul McGee
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Vũ Quốc Oai
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q. Bình Thạnh, nTP. HCM
  • Nơi in: Xưởng in Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/04/2020

Thông tin về sách: Triết lý S.U.M.O. – Nói hay thổi bay thế giới – Truyền cảm hứng và lôi cuốn khán giả S.U.M.O. – How to speak so people really listen

Về tác giả: Paul McGee

Tìm mua sách nếu có bán: