Trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-0-21939-8
  • Tác giả: Cao Thị Hồng Nhung
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã VN – Vinadataxa. Địa chỉ in Số 70/342 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/05/2020

Thông tin về sách: Trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Về tác giả: Cao Thị Hồng Nhung

Tìm mua sách nếu có bán: