Trò chơi phát triển trí tuệ: Màu sắc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trò chơi phát triển trí tuệ: Màu sắc
  • Mã ISBN: 978-604-2-16579-2
  • Tác giả: Emmanuel Ristord, Hélène Convert, Minh họa: Benjamin Bécue
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Trò chơi phát triển trí tuệ: Màu sắc

Về tác giả: Emmanuel Ristord, Hélène Convert, Minh họa: Benjamin Bécue

Tìm mua sách nếu có bán: