Trò đùa của sự ngẫu nhiên (tít phụ: Giải mã bí ẩn quanh những điều tình cờ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trò đùa của sự ngẫu nhiên (tít phụ: Giải mã bí ẩn quanh những điều tình cờ)
  • Mã ISBN: 978-604-931-861-0
  • Tác giả: Nassim Nicholas Taleb
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Trương Hữu Thắng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH MTV & TM TTXVN – Vinadataxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Trò đùa của sự ngẫu nhiên (tít phụ: Giải mã bí ẩn quanh những điều tình cờ)

Về tác giả: Nassim Nicholas Taleb

Tìm mua sách nếu có bán: