Trong sự thuần khiết của tội lỗi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trong sự thuần khiết của tội lỗi
  • Mã ISBN: 978-604-9889-66-0
  • Tác giả: Carlos Cardoso
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Vũ
  • Đối tác liên kết: Dịch giả
  • Nơi in: Cty CP In Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Trong sự thuần khiết của tội lỗi

Về tác giả: Carlos Cardoso

Tìm mua sách nếu có bán: