Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 9- Tập hai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 9- Tập hai
  • Mã ISBN: 978-604-0-21199-6
  • Tác giả: Bùi Văn Tuyên – Nguyễn Đức Trường- Trịnh Hoài Dương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Tú
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in Khoa học kỹ thuật. Địa chỉ in Số 101A – Nguyễn Khuyến – Phường Văn Miếu- Quận Đống Đa – TP.Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 9- Tập hai

Về tác giả: Bùi Văn Tuyên – Nguyễn Đức Trường- Trịnh Hoài Dương

Tìm mua sách nếu có bán: