Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 9- Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 9- Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9919-52-7
  • Tác giả: Trần Mạnh Tường
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng. 808 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 9- Tập 1

Về tác giả: Trần Mạnh Tường

Tìm mua sách nếu có bán: