Trúc mã là sói

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trúc mã là sói
  • Mã ISBN: 978-604-56-7653-0
  • Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Châm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ văn hoá Đinh Tị,Tổ 9, Tập thể Sân bay, phường Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Trúc mã là sói

Về tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Tìm mua sách nếu có bán: