Trước khi muốn từ bỏ hãy nghĩ tới ngày mai (tủ sách chữa lành)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trước khi muốn từ bỏ hãy nghĩ tới ngày mai (tủ sách chữa lành)
  • Mã ISBN: 978-604-55-5987-1
  • Tác giả: Lâm Thanh Huyền
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Ngô Thu Linh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VH&TT Skybooks Việt Nam – Số 83, đường Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: CTCP in Bản Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/06/2020

Thông tin về sách: Trước khi muốn từ bỏ hãy nghĩ tới ngày mai (tủ sách chữa lành)

Về tác giả: Lâm Thanh Huyền

Tìm mua sách nếu có bán: