Trường Nguyễn Hoàng – chân dung & kỷ niệm, tập 10A

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trường Nguyễn Hoàng – chân dung & kỷ niệm, tập 10A
  • Mã ISBN: 978-604-959-340-6
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Lê Diệu Anh Thi
  • Đối tác liên kết: Võ Thị Quỳnh, 6 kiệt 147 Phan Đình Phùng, thành phố Huế
  • Nơi in: CTy TNHH In Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Trường Nguyễn Hoàng – chân dung & kỷ niệm, tập 10A

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: