Trường Sa trong tôi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Trường Sa trong tôi
  • Mã ISBN: 978-604-77-7586-6
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phượng (Chủ biên), Phạm Văn Quang (Chỉ đạo nội dung); Trần Doãn Tiến
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Trần Long
  • Đối tác liên kết: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; địa chỉ 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Trường Sa trong tôi

Về tác giả: Nguyễn Thị Phượng (Chủ biên), Phạm Văn Quang (Chỉ đạo nội dung); Trần Doãn Tiến

Tìm mua sách nếu có bán: