Truyện cổ Grimm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Truyện cổ Grimm
  • Mã ISBN: 978-604-2-17847-1
  • Tác giả: Val Biro
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và Văn hóa Phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Truyện cổ Grimm

Về tác giả: Val Biro

Tìm mua sách nếu có bán: