Truyện cổ tích thế giới hay nhất- Nàng công chúa ngủ trong rừng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Truyện cổ tích thế giới hay nhất- Nàng công chúa ngủ trong rừng
  • Mã ISBN: 978-604-9847-46-2
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoàng Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ văn hoá Đinh Tị,Tổ 9, Tập thể Sân bay, phường Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: CTCP in Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Truyện cổ tích thế giới hay nhất- Nàng công chúa ngủ trong rừng

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: